Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna har som mål att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska få kunskaper och kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Utgångspunkten i utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar. Utbildningen ges på grundläggande och gymnasial nivå.