Idéslanten

Idéslanten ska stötta ungdomar som vill genomföra ett utåtriktat arrangemang eller en aktivitet för andra unga i kommunen. Aktiviteten eller arrangemanget ska vara drogfritt, öppet och marknadsfört för alla samt politiskt och religiöst obundet.

Aktiviteten eller projektet ska bedrivas i Bergs kommun och man får söka ett bidrag på mellan 2 000-6 000 kronor.

Ansökan handläggs snabbt och beslut meddelas inom 2 veckor.

Pengarna ska användas inom 6 månader efter utbetalning och redovisas kort senast 4 veckor efter avslutat projekt. Alla utgifter måste styrkas med kvitton. Vi kan kräva återbetalning om kvitton saknas eller om pengarna missbrukats.

Beslut om stödet fattas av kommunens ungdomssamordnare i samråd med kulturchef samt kommunens fritids och föreningsutvecklare.

IDÈ Slanten får inte användas till redan genomförda projekt, projekt som drivs av vuxna eller till lön och uppehälle.

IDÈ Slanten får inte heller användas till projekt som enbart gagnar några få personer och inte heller för studieresor, fester eller dylikt.

Vem/vilka kan söka?

  • Privatperson/er
  • Ungdomar mellan 13-25 år
  • Elevråd
  • Föreningar får söka för enstaka arrangemang där ungdomar själva är engagerade samt evenemang som är öppet för alla

Ansökan idéslanten

Ange dina personuppgifter
Ange dina personuppgifter