Boendemiljö

 • Anmäl olägenhet eller störning

  Om du upplever en störning, olägenhet eller en olaglighet vid byggnation, kan du göra en anmälan om detta. Anmälan måste vara skriftlig.

 • Bostadsanpassning

  Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

 • Fukt och mögel

  Det kan vara svårt att upptäcka fukt och mögel i byggnader, ofta märks det först när det börjar lukta illa, eller så upptäcks skador vid ombyggnationer.

 • Hälsoskydd och offentliga lokaler

  Hälsoskydd är arbetet med miljörelaterade hälsofrågor, det handlar om att skydda och minska risker för olägenheter för människors hälsa till följd av exempelvis fukt, mögel, ventilation, buller, luftkvalitet och radon.

 • Inomhusmiljö

  Problem med miljön där du bor kan inverka på din hälsa och ditt mående negativt. Saker som kan påverka är till exempel fukt, mögel, otillräcklig ventilation och höga ljud från grannar.

 • Radon

  Radon finns naturligt i markmaterialet i flera områden i kommunen. Detta kan medföra risk för förhöjda halter inomhus. Det enda säkra sättet att ta reda på radonhalten i sitt hus är att genomföra en mätning.