Fukt och mögel

Det kan vara svårt att upptäcka fukt och mögel i byggnader, ofta märks det först när det börjar lukta illa, eller så upptäcks skador vid ombyggnationer.

Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för problem med fukt och mögel, men miljö- och byggavdelningen kan hjälpa till om din hyresvärd inte åtgärdar problemen.

Några tecken på att du har problem med fukt eller mögel i din bostad kan vara:

  • Synliga vattenskador. Det kan vara till exempel bubbliga mattor, mögelfläckar eller färgförändringar.
  • Förekomst av insekter som trivs i fuktiga miljöer, som till exempel silverfiskar. Det kan förekomma silverfisk i kök och badrum normalt men om de återfinns i andra rum i din bostad kan det vara ett tecken på det finns fuktskador.
  • Lukt som inte ska finnas i normala fall. Det är dock viktigt att vara medveten om att inte alla mögelsvampar avger någon lukt.

Vänd dig till din fastighetsägare och påtala problemen.

Vad kan kommunen göra?

Om det är din egen bostad får du själv se till att skadan åtgärdas, och om du hyr bostad så är det i första hand din hyresvärd du ska ta kontakt med vid fukt- eller mögelproblem. Om hyresvärden inte åtgärdar problemet i din bostad kan miljö- och byggavdelningen utreda och ställa krav om det är nödvändigt.

Om du påtalat problem med fukt och mögel till din hyresvärd men inte fått någon hjälp kan du göra en så kallad olägenhetsanmälan till kommunen.

Läs mer om olägenhetsanmälan