Hälsoskydd och offentliga lokaler

Hälsoskydd är arbetet med miljörelaterade hälsofrågor, det handlar om att skydda och minska risker för olägenheter för människors hälsa till följd av exempelvis fukt, mögel, ventilation, buller, luftkvalitet och radon.

Syftet med tillsyn på hälsoskyddsområdet är att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av miljön. Miljöbalken är utgångspunkten för all tillsyn, den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Läs mer om boendemiljö

Läs mer om buller och luftkvalitet

Läs mer om fukt och mögel

Tillsyn inom hälsoskydd

Kommunen bedriver tillsyn på olika typer av inom hälsoskyddsområdet, bland annat skolor, förskolor, äldreboende, tillfälliga boenden som hotell och campingar och badanläggningar.

Läs mer om tillstånd, regler och tillsyn

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Vissa frågor inom miljö och hälsa kan ha något olika regelverk i olika kommuner beroende på de lokala förutsättningarna. Det kan handla om djurhållning i tätbebyggt område, eldning, tomgångskörning med mera. Vad som gäller i Bergs kommun för dessa frågor kan du läsa om i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Läs mer om lokala hälsoskyddsföreskrifter i Bergs kommun Pdf, 794.4 kB.

Offentliga lokaler

En offentlig lokal är en lokal som många människor har tillträde till. Det kan vara till exempel skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar. Miljö och byggnämnden besöker regelbundet offentliga lokaler för att kontrollera till exempel rutiner kring inomhusmiljö och hygien.

Syftet med kommunens tillsyn av offentliga lokaler och inom hälsoskyddsområdet är att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av miljön. Miljöbalken är utgångspunkten för all tillsyn, den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Verksamheter som får regelbunden tillsyn på hälsoskyddsområdet är bland annat skolor, förskolor, äldreboende, tillfälliga boenden som hotell och campingar samt badanläggningar.

Verksamhetsutövaren ansvarar för inomhusmiljön

Det är den som driver en verksamhet som har ansvar för att inomhusmiljön inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa.

Om det finns brister i en offentlig lokal

Om det förhållandena i en offentlig lokal är sådana att det kan vara en olägenhet att vistas i lokalen - till exempel på grund av dålig luft, buller, eller bristande hygien - kan du vända dig till miljö- och byggnämnden för att göra en så kallad anmälan om olägenhet.

Läs mer om att anmäla olägenhet