Inomhusmiljö

Problem med miljön där du bor kan inverka på din hälsa och ditt mående negativt. Saker som kan påverka är till exempel fukt, mögel, otillräcklig ventilation och höga ljud från grannar.

Om du har problem med din boendemiljö ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare om det är fråga om fastighetsrelaterade problem. Har du problem med att du störs av en granne bör du vända dig direkt till grannen i fråga och påtala att du blir störd. En god dialog med din granne kan ofta lösa problemet. I hus som är lyhörda händer det att din granne inte är medveten om att du upplever en störning.

Om det inte hjälper att prata med grannen ska du vända dig till din fastighetsägare, som har ansvar för att utreda klagomålet.

Om du inte själv äger fastigheten där du bor så är det fastighetsägaren som också har ansvar för skötsel och underhåll. Som hyresgäst har du dock själv ansvar för att till exempel inte störa dina grannar.

Vad kan Miljö och bygg göra?

Om problemen kvarstår kan du vända dig till Miljö och bygg för att göra en så kallad anmälan om olägenhet. Det är då bra att ha noterat vilka samtal du haft med fastighetsägare eller granne, vid vilka tillfällen och vad som sagts där. Miljö och bygg kan då ställa några förtydligande följdfrågor för att få mer klarhet i situationen. Därefter hör vi med övriga berörda parter för att höra deras syn på saken. Om man då inte kommer fram till en lämplig lösning kan det bli aktuellt med tillsynsbesök med påföljande sanktioner för att komma till rätta med problemet.

Läs mer om att anmäla olägenhet

När du lämnar in anmälan om olägenhet så blir dessa allmänna handlingar eftersom.

Temperatur och drag

Temperaturen i din bostad kan variera beroende på vilken årstid det är. Du har rätt till en viss temperatur i din bostad oavsett årstid. Det finns dock vissa undantag för onormalt kalla eller varma dagar som är av tillfällig natur.

Om du har problem med inomhustemperaturen i bostaden kan du göra några saker för att själv påverka om det är för kallt eller varmt:

  • Håll element fria från möbler och textilier.
  • Placera inte soffor eller fåtöljer nära fönster eller balkongdörr.
  • Håll luftintag och frånluftsdon rengjorda och öppna.
  • Låt inte fönster stå öppna, vädra istället effektivt med korsdrag under en kort stund.
  • Hissa ner persienner, markiser eller annat solskydd för att undvika solinstrålning.
  • Vädra på byggnadens skuggsida i första hand vid hög temperatur utomhus och se till att fönster i soligt läge är stängda för att hålla varm luft ute. Vädra under nattetid då det är svalare utomhus.
  • Använd fläkt eller portabel luftkonditionering för att få ner temperaturen inomhus

Felanmäl problemet till din fastighetsägare om åtgärderna inte hjälper. Fastighetsägaren har skyldighet att utreda problemet.

Vad är för varmt eller för kallt?

Det är olika hur vi upplever temperatur, men det finns även rekommendationer och riktvärden som fastighetsägare ska följa. Riktvärdet är att det inte ska vara kallare än 18 grader eller varmare än 24 grader inomhus. Kortvarigt kan temperaturen tillåtas vara upp till 26 grader, under sommartid upp till 28 grader. Det rekommenderas dock att inomhustemperaturen bör vara mellan 20 och 23 grader.

Vad kan Miljö och bygg göra?

Om du pratat med din fastighetsägare men problemen kvarstår kan du vända dig till Miljö och bygg för att göra en så kallad anmälan om olägenhet. Vi kan då komma att ställa några förtydligande följdfrågor för att få mer klarhet i situationen. Det är därför bra att ha noterat vilka samtal du haft med fastighetsägaren och vad som sagts där.

Läs mer om att anmäla olägenhet

När du lämnat in en anmälan tar vi kontakt med övriga berörda parter för att höra deras syn på saken. Om man då inte kommer fram till en lämplig lösning kan det bli aktuellt att kommunen gör tillsynsbesök och ställer krav på fastighetsägaren för att komma till rätta med problemet.

Tänk på att den anmälan du lämnar in blir de allmänna handlingar.

Ventilation

Vår hälsa och vårt välbefinnande påverkas till stor del av vilken kvalitet det är på den luften som vi andas in. Det är därför viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen.

Luften som finns i våra bostäder kan innehålla föroreningar och partiklar från matos, rökning, städning, dusch med mera. Luften inomhus behöver därför bytas ut mot frisk luft vilket görs med hjälp av bostadens ventilation.

Vad kan Miljö och bygg göra?

I första hand behöver du kontakta din hyresvärd om du upplever problem med luften inomhus. Om hyresvärden inte åtgärdar problemet med inomhusluften eller ventilationen i din bostad kan du kontakta miljö- och byggnämnden för att göra en så kallad anmälan om olägenhet. Miljö och bygg kan då utreda och ställa krav på fastighetsägaren om det är nödvändigt.

Läs mer om att anmäla olägenhet