Visualisering av brytning av alunskiffer vid Storsjön

Filmen är en visualisering av hur brytning av alunskiffer vid Storsjön kan påverka landskapet. Filmen är framtagen 2013 på beställning av Bergs, Krokoms, Åre och Östersunds kommuner.