Vad ska anmälan innehålla?

Här kan du få vägledning på vilka handlingar du kan behöva skicka med vid olika typer av anmälningar.

Till anmälan ska ritningar och handlingar lämnas in som tydligt beskriver vilken åtgärd som du tänkt utföra. Vilka handlingar som ska in kan variera beroende på vad du tänkt göra. Nedan finns några exempel på åtgärder där det anges vad som normalt ska lämnas in för just den typen av ärende.

Attefallshus

Eldstad/Rökkanal

När du vill göra en anmälan för installation eller ändring av eldstad och/eller rökkanal behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare/andra handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått in din anmälan.

Handlingar inför startbesked

 • Anmälan
 • Prestandadeklaration på eldstaden/rökkanalen
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Situationsplan, skala 1:400
 • Förslag på kontrollplan

Läs om ritningar och andra handlingar.

Guide för anmälan med process.

Eldstad och rökkanal

Anmälan:

Anmälan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig anmälningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Prestandadeklaration:

Deklaration över produkten som visar att den uppfyller angivna egenskaper och är CE-märkt.

Fasadritning (skala 1:100):

Fasadritningar ska visa husets fasader från alla väderstreck, ange väderstreck. Ritningarna ska innehålla information om byggnadens exteriör. Om förändring av marknivån ska göras visa nuvarande och nya marknivåer i ritningen.

Planritning (skala 1:100):

En planritning visar en byggnad från ovan (horisontellt snitt). Ritningarna ska visa samtliga våningsplan, om fler än ett, och vilka funktioner varje rum har. Planritningen ska även visa dörrar, fönster, trappor, fast inredning, m.m.

Sektionsritning (skalenlig):

En sektionsritning visar en genomskärning (ett snitt) genom en byggnad och visar golv, bjälklag, tak, m.m. Ritningen ska bland annat visa rökkanalens höjd med mått.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan visar fastigheten (tomten) ovanifrån och ska vara i skala 1:400, eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Det ska framgå vilken byggnad som anmälan avser.

Förslag till kontrollplan:

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bl.a. stå vad som ska kontrolleras, hur kontrollen görs, vem som ansvarar för kontrollen samt vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Läs mer om kontrollplaner.

Rivning

När du vill göra en anmälan för rivning behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare/andra handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått in din anmälan.

Handlingar inför startbesked

 • Anmälan
 • Situationsplan, skala 1:400
 • Ritningar eller fotografi på det som ska rivas
 • Inventering av avfall
 • Förslag på kontrollplan (rivningsplan)

Läs om ritningar och andra handlingar.

Guide för anmälan med process.

Rivning

Anmälan:

Anmälan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig anmälningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Situationsplan:

En situationsplan visar fastigheten (tomten) ovanifrån och ska vara i skala 1:400, eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Det ska framgå vilken byggnad som anmälan avser.

Inventering av material:

En kartläggning av de material och komponenter som innehåller ämnen som är miljöfarliga och måste tas omhand p å ett särskilt sätt.

Förslag till kontrollplan:

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bl.a. stå vad som ska kontrolleras, hur kontrollen görs, vem som ansvarar för kontrollen samt vad kontrollresultatet ska jämföras mot.

Läs mer om kontrollplaner.

Tillbyggnad - max 15 kvm

När du vill göra en anmälan för tillbyggnad max 15 kvm behöver du normalt lämna in nedan handlingar. Det kan behövas ytterligare/andra handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått in din anmälan.

Handlingar inför startbesked

 • A Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Situationsplan, skala 1:400 eller 1:500
 • Förslag på kontrollplan

Läs om ritningar och andra handlingar.

Guide för anmälan med process.

Tillbyggnade - max 15 kvm

Anmälan:

Anmälan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Det går även att använda vanlig anmälningsblankett som skickas in via e-post eller brev.

Fasadritning (skala 1:100):

Fasadritningar ska visa husets fasader från alla väderstreck, ange väderstreck. Ritningarna ska innehålla information om byggnadens exteriör. Om förändring av marknivån ska göras visa nuvarande och nya marknivåer i ritningen. (obs, marklov kan krävas)

Planritning (skala 1:100):

En planritning visar en byggnad från ovan (horisontellt snitt). Ritningarna ska visa samtliga våningsplan, om fler än ett, och vilka funktioner varje rum har. Planritningen ska även visa dörrar, fönster, trappor, fast inredning, m.m.

Sektionsritning (skalenlig):

En sektionsritning visar en genomskärning (ett snitt) genom en byggnad och visar golv, bjälklag, tak, m.m. Ritningen ska innehålla rumshöjd, takvinkel, och nockhöjd.

Situationsplan (skala 1:400):

En situationsplan visar fastigheten (tomten) ovanifrån och ska vara i skala 1:400, eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Det ska framgå vilken byggnad som anmälan avser.

Förslag till kontrollplan:

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bl.a. stå vad som ska kontrolleras, hur kontrollen görs, vem som ansvarar för kontrollen samt vad kontrollresultatet ska jämföras mot.

Läs mer om kontrollplaner.