Bygga utan bygglov

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en-
eller tvåbostadshus. Även om bygglov inte behövs kan det vara krav på att göra en anmälan först.

Många av de åtgärder som är undantagna från krav på bygglov enligt Plan- och bygglagen får endast uppföras eller utföras på eller i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. En åtgärd får endast göras på enbostadshus. Det är därför viktigt att veta när en bostadsbyggnad är ett en- eller tvåbostadshus eller ett flerbostadshus.

Här kan du se om byggnationen, renoveringen eller installationen du önskar kräver bygglov.