Guide - hur gör jag?

 • Guide - Bygglov

  Här kan du få vägledning på hur du ansöker om bygglov och vilka handlingar du kan behöva skicka med.

 • Guide - Anmälan

  Här kan du få vägledning på hur du gör anmälan om åtgärd och vilka handlingar du kan behöva skicka med.

 • Guide - Marklov

  Här kan du få vägledning på hur du gör ansökan om marklov och vilka handlingar du kan behöva skicka med.

 • Guide - Förhandsbesked

  Här kan du få vägledning på hur du gör ansökan om förhandsbesked och vilka handlingar du kan behöva skicka med.

 • Guide - Rivningslov

  Här kan du få vägledning på hur du gör ansökan om rivningslov och vilka handlingar du kan behöva skicka med.

 • Guide - Stransskyddsdispens

  Här kan du få vägledning på hur du gör ansökan om strandskyddsdispens och vilka handlingar du kan behöva skicka med.

 • Processen - steg för steg

  Steg-för-steg guider för anmälan, bygglov, marklov, förhandsbesked, rivningslov och strandsskyddsdispens.

 • Ritningar och andra handlingar

  Läs mer om ritningar och att rita själv, kontrollplan och andra handlingar.