Guide - Förhandsbesked

Här kan du få vägledning på hur du gör ansökan om förhandsbesked och vilka handlingar du kan behöva skicka med.

Vad är förhandsbesked?

Förhandsbesked är något du kan välja att söka för att få veta om en viss bygglovsåtgärd kan tillåtas på en plats. Det är främst utanför detaljplan som det kan vara behov för ett förhandsbesked, till exempel inför avstyckning eller om det är osäkert om bygglov kommer att kunna beviljas.

Hur ansöker jag om förhandsbesked?

Snabbt och effektivast handläggning får du när du ansöker via vår e-tjänst, där du fyller i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Du kan även välja att ansöka med vanlig ansökningsblankett. Blanketten mejlas tillsammans med ritningar och handlingar till mob@berg.se. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du lämna in dina handlingar direkt i Medborgarhusets reception i Sveg, eller skicka din ansökan tillsammans med din handlingar till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

I vår steg-för-steg-guide hittar du mer om förhandsbesked för bygglovspliktiga åtgärder.

Du kan också läsa mer i Boverkets kunskapsbank om förhandsbesked för bygglovspliktiga åtgärder Länk till annan webbplats..

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla ansökan tillsammans med handlingar och ritningar som tydligt beskriver den åtgärd du har tänkt utföra. Beroende på vad du ska göra kan det variera vad som behöver lämnas in.

Normalt ska följande handlingar lämnas in:

  • Ansökan
  • Karta/situationsplan

Vi kontaktar dig om det behövas ytterligare handlingar när vi fått din ansökan.