Guide - Förhandsbesked

Här kan du få vägledning på hur du gör ansökan om förhandsbesked och vilka handlingar du kan behöva skicka med.

Vad är förhandsbesked?

Förhandsbesked är något du kan välja att söka för att få veta om en viss åtgärd kan tillåtas på en plats. Det är främst utanför detaljplan som det kan vara behov för ett förhandsbesked, ex. inför avstyckning eller om det är osäkert om bygglov kommer kunna beviljas.

Mer om förhandsbesked hittar du här samt i Boverkets kunskapsbank.

Hur ansöker jag om förhandsbesked?

Ansökan görs via vår e-tjänst, där du fyller i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.
Du kan även välja att ansöka med vanlig ansökningsblankett. Denne skickas in tillsammans med ritningar och handlingar till mob@berg.se. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Medborgarhusets reception i Sveg.

Förhandsbesked - steg för steg

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla ansökan tillsammans med handlingar/ ritningar som tydligt beskriver den åtgärd du har tänkt utföra. Beroende på vad du ska göra kan det variera vad som behöver lämnas in.

Normalt ska följande handlingar lämnas in:

  • Ansökan
  • Karta/situationsplan

Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.