Guide - Marklov

Här kan du få vägledning på hur du gör ansökan om marklov och vilka handlingar du kan behöva skicka med.

När behövs marklov?

Marklov krävs normalt om du ska schakta, fylla upp eller ändra marknivån. Mer om när det krävs marklov kan du läsa om här samt samt i Boverkets kunskapsbank.

Hur ansöker jag om marklov?

Ansökan görs via vår e-tjänst, där du fyller i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd

Du kan även välja att ansöka med vanlig ansökningsblankett. Denne skickas in tillsammans med ritningar och handlingar till mob@berg.se. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Medborgarhusets reception i Sveg.

Processen - Marklov

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla ansökan tillsammans med handlingar/ ritningar som tydligt beskriver den åtgärd du har tänkt utföra.
Normalt följande handlingar lämnas in:

  • Ansökan
  • Marksektion med befintliga och nya marklinjer
  • Anmälan om kontrollansvarig (om sådan krävs)

Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.