Guide - Rivningslov

Här kan du få vägledning på hur du gör ansökan om rivningslov och vilka handlingar du kan behöva skicka med.

När behövs rivningslov?

Rivningslov behövs normalt alltid när du ska riva byggnad, eller del av byggnad, som är placerad inom detaljplanerat område. Det krävs även rivningslov utanför detaljplanerat område om områdesbestämmelser kräver det. Mer om när det krävs rivningslov kan du läsa om här samt samt i Boverkets kunskapsbank.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Ansökan görs via vår e-tjänst, där du fyller i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Du kan även välja att ansöka med vanlig ansökningsblankett. Denne skickas in tillsammans med ritningar och handlingar till mob@berg.se. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Medborgarhusets reception i Sveg.

Rivningslov - steg för steg

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla ansökan tillsammans med handling/ritningar som tydligt beskriver den åtgärd du har tänkt utföra. Beroende på vad du ska göra kan det variera vad som behöver lämnas in.

Normalt ska följande handlingar lämnas in:

  • Ansökan
  • Ritningar/fotografi av det som ska rivas
  • Anmälan om kontrollansvarig (om sådan krävs)

Det kan behövas ytterligare handlingar, vi kommer i så fall kontakta dig när vi fått din ansökan.