Ritningar och andra handlingar

 • Andra handlingar

  Utöver ritningar kan det behövas andra handlingar för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Det kan exempelvis vara någon typ av beskrivning som kompletterar inlämnade ritningar.

 • Kontrollplan

  Kontrollplan måste lämnas in inför startbesked och tanken är att den ska hjälpa till att säkerställa att gällande lagar och regler uppfylls för projektet.

 • Rita själv

  För att kunna handlägga ditt ärende ställer vi dock vissa krav på handlingarn som du lämnar in. Som stöd till dig som gör detta för första gången har vi tagit fram denna information som komplement till våra exempelritningar.

 • Ritningar

  Här kan du läsa mer om olika ritningar, vad de kan behöva innehålla och varför de behövs.