Energirådgivning

Det finns många olika sätt att värma upp sitt hus och alla har sina fördelar och nackdelar. Här hittar du information som rör bland annat energirådgivning, cisterner, värmepumpar och vedeldning inomhus.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen I Region Jämtland Härjedalen vänder sig till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag. De ger opartiska råd och hjälper dig att hitta den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar.

Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att

  • minska energianvändningen i din bostad eller lokal
  • sänka dina energikostnader
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera
  • producera förnybar el med exempelvis solceller
  • ställa om till hållbara transporter, dags för elbil eller elcykel?
  • söka eventuella investeringsstöd.

Energi- och klimatrådgivningens webbplats i Jämtland Länk till annan webbplats.

Brandskydd och sotning

Letar du efter information om brandskydd, eldning eller förbränning?

Läs mer på sidan Brandskydd och sotning

Installera värmepump

Letar du efter information om att installera värmepump?

Läs mer på sidan Värmepump