Artikeln publicerades 24 juni 2024

Inbjudan till markanvisning – Östgärde

Bergs kommun inbjuder härmed till markanvisning med avsikt att bygga om Östgärde äldreboende till lägenheter för 65+.

Bakgrund

Fastigheten Rätansbyn 8:99 är bebyggd med ett enplanshus, delvis med källare, som har stått mestadels tomt i ca 10 år. De boenderum som finns i byggnaden uppfyller inte dagens krav för boendestandard.

På senare år har tanken växt fram att någon entreprenör skulle kunna förvärva den tomma delen av byggnaden och bygga om den till lägenheter lämpliga för äldre personer. På så sätt kan antalet tillgängliga boendemöjligheter i Rätan ökas.

Markanvisning

Bergs kommun inbjuder härmed till markanvisning med avsikt att bygga om Östgärde äldreboende till lägenheter för 65+.

Markanvisningen innebär att den som tecknar avtalet förbinder sig att senast inom sex månader presentera hur man tänker sig en ombyggnad, vilken ekonomi ett sådant projekt har samt en tidplan för när projektet kan beräknas bli klart.

Svar på markanvisningen lämnas senast 20 augusti till tekniska@berg.se

Mer information

Läs mer om markanvisningen i följande dokument: