Buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller är vägtrafik, fläktbuller, höga ljud från grannar, industrier med mera. Buller kan vara väldigt subjektivt, det ljud som en person tycker om kan en annan person anse vara ett störande oljud.

Vid problem med buller ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare som har skyldighet att utreda problemet. Har du problem med att du störs av en granne bör du vända dig direkt till dem. En god dialog med din granne kan ofta lösa problemet. I hus som är lyhörda händer det att din granne inte är medveten om att du upplever en störning.

Om det inte hjälper att prata med grannen ska du vända dig till din fastighetsägare, som har ansvar även för att utreda denna typ av klagomål.

Som hyresgäst har du själv ansvar för att till exempel inte störa dina grannar.

Vad kan kommunen göra?

Om problemen kvarstår kan du vända dig till Berg och Härjedalens gemensamma miljö- och byggavdelning för att göra en så kallad anmälan om olägenhet. Det är då bra att ha noterat vilka samtal du haft med fastighetsägaren eller grannen och vad som sagts där. Miljö och bygg kan då ställa några förtydligande följdfrågor för att få mer klarhet i situationen. Därefter hör vi med övriga berörda parter för att höra deras syn på saken. Om man då inte kommer fram till en lämplig lösning kan det bli aktuellt med tillsynsbesök med påföljande sanktioner för att komma till rätta med problemet.

Läs mer om att anmäla olägenhet

När du lämnar in klagomål så blir de allmänna handlingar eftersom kommunen är en myndighet.