Djur och lantbruk

 • Animaliska biprodukter

  Begreppet animaliska biprodukter (ABP) omfattar bland annat matavfall, slaktavfall, döda djur och stallgödsel. För att förhindra spridning av smittämnen till människor och andra djur finns regler för hantering av animaliska biprodukter.

 • Djurhållning och lantbruk

  Du som är lantbrukare eller har djur som inte är sällskapsdjur kan komma i kontakt med kommunen i flera olika ärenden. Här får du information om tillstånd, tillsyn och andra frågor som rör dig.

 • Djur som inte är sällskapsdjur

  I vissa tätbebyggda delar av Bergs- och Härjedalens kommuner behövs tillstånd för att få ha vissa typer av djur, som till exempel kor, får, getter eller fjäderfä. Det krävs också tillstånd för att få ha orm.

 • Djur som stör

  Här hittar du information om var du kan vända dig om du blir störd av djur.

 • Hundar och katter

  Djurägaren har ett stort ansvar. Likt ansvaret för djur vid lantbruk och liknande finns även ett strikt ansvar för djurägaren till husdjur, så som hund och katt.

 • Ormar

  Du som vill ha en orm som husdjur kan behöva tillstånd från kommunen för detta, och det ställs också krav på hur du hanterar ormen.

 • Skadedjur och ohyra

  Fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar, enligt miljöbalken, för att utreda och åtgärda problem med skadedjur och ohyra.

 • Vilda djur

  Här kan du läsa om vad som gäller för vilda djur som stör och vem du ska kontakta om du upptäcker skadade, sjuka eller döda vilda djur.