Hundar och katter

Djurägaren har ett stort ansvar. Likt ansvaret för djur vid lantbruk och liknande finns även ett strikt ansvar för djurägaren till husdjur, så som hund och katt.

Den som störs av till exempel skällande hundar eller katter som förorenar ska i första hand alltid prata med djurets ägare och påtala problemet. Det är djurägares ansvar att se till så djuren inte orsakar en sådan störning att det räknas som en olägenhet enligt miljöbalken.

Läs mer om djur som stör

Om man störs av en hund eller katt och påtalat detta för djurägaren men inte fått någon hjälp så kan man kontakta miljö- och byggavdelningen, som kan utreda och bedöma om störningen är så pass allvarlig att den utgör en fara för människors hälsa eller miljön.

Läs mer om att anmäla olägenhet

Råd till kattägare

Från och med 2023 ska din katt vara id-märkt och registrerad hos Jordbruksverket.
Läs mer om kraven på Jordbruksverket: Märka och registrera din katter Länk till annan webbplats.
Om katten bär ett halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer hjälper även det till exempel att lättare hjälpa en bortsprungen katt att komma tillrätta.

Katter som springer lösa i bostadsområden orsakar ibland problem för de omkringboende. För att undvika problem uppmanas ni som är kattägare att beakta de regler som finns för allas trevnad. Vi vill därför informera om de skyldigheter man som kattägare har gentemot omgivningen.

Bor man i ett tätbebyggt område bör man hålla sin katt inomhus. Om den vistas utomhus bör man hålla den under uppsikt. Katten bör exempelvis inte tillåtas gå in på balkonger, i garage, i tvättstugor etcetera. En katt som springer lös lever också farligt; trafik, slagsmål och annat kan göra att katten far illa.

Katter bör örontatueras eller ID-märkas på annat sätt så kontakt med ägaren är möjlig och den till exempel kan komma till rätta om den smitit. Om katten bär ett halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer hjälper även det till exempel att lättare hjälpa en bortsprungen katt att komma till rätta.

Råd till hundägare

Hundar får inte springa fritt i människors närhet. Du ska alltid ha din hund under uppsikt och kontroll. Ägaren till en aggressiv hund kan bli ålagd av polisen att till exempel sätta munkorg på hunden.

Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden. Det innebär att du som hundägare är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett om du är vållande eller inte. Det betyder exempelvis att om någon öppnar grinden till din tomt och släpper ut din hund och hunden orsakar en trafikolycka är det du som hundägare som blir ersättningsskyldig. Var noga med att du har en ansvarsförsäkring. Ofta ingår det i hemförsäkringen men det är bra att säkerställa det i förväg.

Respektera att det finns människor som är rädda för, eller inte tål, hundar. Koppla hunden när du möter andra, oavsett hur "snäll" hunden är.

Hundar ska vara ID- märkt så kontakt med ägaren är möjlig. Om hunden bär ett halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer hjälper även det till exempel att lättare hjälpa en bortsprungen hund att komma till rätta.

Som ansvarsfull hundägare tar du alltid upp föroreningar efter din hund inom tätbebyggt område och på annan plats där många personer vistas.

Du ska alltid försöka få din hund att störa så lite som möjligt. Under dagtid kan du inte begära att hundar alltid ska vara helt tysta. Dock är ständigt skällande hundar inte acceptabelt. Om hunden skäller så att det stör nattetid kan kommunen förelägga hundägaren att vidta åtgärder så att störningarna upphör.