Ormar

Du som vill ha en orm som husdjur kan behöva tillstånd från kommunen för detta, och det ställs också krav på hur du hanterar ormen.

Syfte med tillståndet är dels för att förhindra olycksfall, dels till att motverka den oro som människor i allmänhet hyser för ormar. Det är lokala föreskrifter i kommunen som reglerar att det behövs tillstånd för ormar som husdjur. Detta för att skydda människors hälsa och miljö.

Tillståndet är personligt och i beslutet framgår vilka villkor som måste uppfyllas enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människor och miljön. Därför finns stränga krav, även för ogiftiga ormar, för att förhindra att ormen rymmer från sin förvaringslokal.

Orminnehavet får inte heller medföra att personer utan förvarning råkar på en orm som de inte vet hur farlig den är, om de exempelvis ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice.

Större verksamhet

Om du tänker driva en yrkesmässig verksamhet med ormar och ödlor behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även om du upplåter, förvarar eller utfodrar andras ormar och ödlor i större omfattning. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler terrarier.

Innehav av ormar

För att du ska få ha giftormar ställs kravet att ormarna bara får vistas i särskilda utrymmen i bostaden. De här utrymmena får du inte använda till något annat, och de måste vara låsta när inte du är där. Dessutom måste fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande förses med säkerhetsnät eller motsvarande anordningar för att hindra ormarna från att rymma.

Detta gäller inte särskilt giftiga och svårhanterliga ormar, som måste förvaras i särskilt iordningställda byggnader.

Du måste ha ditt beviljade tillstånd synligt vid terrariet. Det ska innehålla uppgifter om vilken sorts orm det är, vilken behandling som är aktuell ifall ormen skulle bita, om serum behövs och var det finns.

Du måste också, av säkerhetsskäl, förse dörren till förvaringslokalen med ett varningsanslag med texten Varning för giftorm. Obehöriga äga ej tillträde. Bett kan medföra fara.

Ormar i naturen

Samtliga Sveriges reptiler är fridlysta i hela landet och av dessa förekommer snok och huggorm i Jämtland. Då gäller fridlysningsbestämmelser enligt artskyddsförordningen

Skulle du påträffa ormar på tomtmark eller allmänna platser kontakta länsstyrelsen eller miljö- och byggavdelningen på kommunen för råd om åtgärder för att fånga in och flytta dem.