Skadedjur och ohyra

Fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar, enligt miljöbalken, för att utreda och åtgärda problem med skadedjur och ohyra.

Fastighetsägaren ska också förebygga skadedjursproblem. Fastighetsägare och verksamhetsutövare som inte sköter sina åtaganden enligt kan av kommunen föreläggas att vidta åtgärder eller betala vite.

Om du bor i hyresrätt och upptäcker skadedjur i eller utanför bostaden ska du kontakta din fastighetsägare. Om du bor i bostadsrätt och tror att skadedjuren kommer utifrån, kontakta bostadsrättsföreningens styrelse. Om du äger din bostad och har problem med skadedjur, kontakta en saneringsfirma. Ofta finns avtal med saneringsföretag via hus- eller hemförsäkringen.

Anmälan till kommunen

Om du är hyresgäst och fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder kan du vända dig till miljö- och byggavdelningen, som då gör en bedömning av problemet. Det kallas för att anmäla en olägenhet enligt miljöbalken och kan resultera i att kommunen förelägger fastighetsägaren att vidta åtgärder mot skadedjuren.

Läs mer om att anmäla olägenhet

Vad kan du själv göra?

Om du skulle upptäcka skadedjur som mjölbaggar, silverfiskar, pälsängrar, kackerlackor, råttor och möss i din bostad ska du försöka hitta härden, det vill säga den plats som lockar djuren. Det kan vara spill av djurfoder, gryn eller en öppnad matförpackning.

Även duvor, flugor och getingar kan vålla olägenheter och betraktas då som skadedjur. Om fyndplatsen rengörs ordentligt kan det ofta vara en tillräcklig åtgärd. Tänk på att Silverfiskar i stor mängd kan det vara tecken på att det finns någon onormalt fuktig plats i byggnaden, kanske en fuktskada.

Tänk på att det är till en fördel att förebygga risken att få in ohyra i bostaden. Små saker så som att förvara livsmedel på rätt sätt, bland annat att hålla rent skafferiet, klädskåp, vädra kläder av naturmaterial minskar riskerna att få in ohyra i bostaden.

Skadedjur och ohyra i livsmedelsverksamheter

Förekomst av skadedjur och ohyra och rutiner för att förebygga detta är en av de saker som kommunen kontrollerar vid tillsynsbesök i livsmedelsanläggningar.

Läs mer om kontroll av livsmedelsanläggningar