Vilda djur

Här kan du läsa om vad som gäller för vilda djur som stör och vem du ska kontakta om du upptäcker skadade, sjuka eller döda vilda djur.

Generellt ha markägare ett stort ansvar för att bedriva viltvård på sin egen mark, det gäller också störningar från vilda djur som exempelvis skabbrävar, grävlingar eller liknande.

Viltvård

Markägare har ansvar att bedriva viltvård på sina marker, det gäller även kommunen.
Kommunen har avtal med viltvårdare för att utföra viltvårdsåtgärder som exempelvis avlivning av skabbräv i tätbebyggt område och utlåning av katt och grävlingsfällor. Vid viltolyckor ska polisen kontaktas (114 14) för att söka upp och avliva skadat vilt. Tänk på att viltet tillhör markägaren.

Du som bedriver jakt kan finna i jaktförordningen om vilka vilda djur som får jagas och när. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningen. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Vilda djur som stör

Vem är ansvarig för störningar från vilda djur?

  • Fastighetsägare har ett stort ansvar för att ta itu med djur som stör.
  • Skabbrävar, grävlingar och andra djur som riskerar att sprida smitta eller orsaka skada är fastighetsägaren därmed själv ansvarig att ta hand om. Om du har jakträtt på området har du också rätt att avliva ett sjukt eller skadat djur, men tänk på att du måste ha polisens tillstånd om du ska skjuta inom detaljplanerat område!
  • Om djuret finns på kommunens mark ska du höra av dig direkt till kommunen. Vi har ett ansvar för våra fastigheter, precis som vilken annan fastighetsägare som helst. Störningar från djur som finns på mark som inte tillhör kommunen kan vi dock inte göra något åt.
  • Råd om vilda djur som grävlingar och ormar på tomter hittar du på Naturvårdsverkets webbplats. Sök 'vilda djur' eller 'råd om vilda djur'.

Skadade, sjuka eller döda vilda djur

Om du hittar eller ser ett djur som är skadat eller uppenbart sjukt ska du kontakta Polisen på 114 14. Anmäl också alltid till Polisen om du har avlivat ett djur som inte får jagas.

Ibland påträffar man döda djur i skog och mark, vilket är normalt. Det är markägaren som är ansvarig för att avlägsna kadaver. Vissa djur faller under kategorin 'statens vilt', till exempel björn, varg, lo och järv.

Skyddsjakt är ett sätt att komma till rätta med vilda djur när andra åtgärder inte fungerar.

Övergivna djurungar

Djurungar (liksom fågelungar) är mycket sällan övergivna. Lämna kvar dem på platsen - deras föräldrar är förmodligen i närheten.

Kontakta polisen på 114 14 om det är skadade rovfåglar, ugglor eller hotade arter.