Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel används för att döda eller förhindra djur och organismer som vi betraktar som skadliga. Det kan också gälla för skadedjursbekämpning inomhus i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Medlen är giftiga och användning kan vara farlig för både miljö och hälsa.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Undvik helst att använda kemiska bekämpningsmedel så långt det är möjligt. Många gånger finns andra alternativ, till exempel mekanisk bekämpning, hetvatten, flamning och marktäckning.

Du kan behöva ansöka om tillstånd hos kommunen eller anmäla till oss om du ska sprida bekämpningsmedel i vissa områden. Kontakta oss för information om vad som gäller i ditt fall.

Tänk på att du kan behöva tillstånd även från Länsstyrelsen eller Jordbruksverket, till exempel för användning av växtskyddsmedel.

Godkända bekämpningsmedel

I Kemikalieinspektionens register kan du kontrollera godkända bekämpningsmedel och hitta annan viktig information.

Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelregister Länk till annan webbplats.

Du behöver behörighet för kemiska bekämpningsmedel

Vad är biocider och växtskyddsmedel?

Biocider

Biocider används för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer (däribland virus), orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.

En biocidprodukt kräver godkännande av Kemikalieinspektionen om den är tänkt att verka antiseptiskt eller antibakteriellt.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Skyddet kan vara mot skadedjur, svampangrepp eller mot konkurrerande växter. För att ett växtskyddsmedel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen.