Vattenskyddsområden

För att skydda tillgången till dricksvatten och garantera framtida vattentäkter kan kommunen eller länsstyrelsen besluta om vattenskyddsområden. För varje område tas föreskrifter fram som är specifika för varje enskilt område.

Det är lätt att se rent och föroreningsfritt vatten som en självklarhet men på grund av människans påverkan har tillgången på rent dricksvatten minskat i flera områden. I Berg och Härjedalen har vi generellt ett grundvatten av god kvalitet – men det är ingen självklarhet att det kommer fortsätta vara så om vi inte skyddar våra vattenresurser på ett långsiktigt sätt.

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

När du bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde måste du förhålla dig till de föreskrifter som gäller inom det området. Allt man släpper ut på ytan kan följa med dagvattnet och förorena grundvattnet. Många små utsläpp kan leda till stora föroreningar. I grunden handlar föreskrifterna om krav på att vara försiktig med allt som kan förorena grundvattnet.

Vissa åtgärder måste du söka tillstånd för hos miljö- och byggavdelningen för att göra och vissa åtgärder är helt förbjudna inom vattenskyddsområden. Beroende på om kommunen eller länsstyrelsen har instiftat området kan du behöva söka dispenser hos länsstyrelsen i stället. Enklast är att läsa föreskrifterna som gäller i just ditt vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden

Kontakta miljö- och byggavdelningen om du vill ta del av skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde eller om du vill veta mer om vattenskyddsområden.

I Bergs kommun finns följande vattenskyddsområden

 • Gräftåvallen
 • Klövsjö
 • Ljungdalen
 • Näkten
 • Rätansbyn
 • Rätansböle
 • Storhogna
 • Åsarna, Gällnäskrogen
 • Åsarna, Österåsen

I Härjedalens kommun finns följande vattenskyddsområden

 • Björnrike Björnvallen
 • Björnrike Sersån
 • Bruksvallarna
 • Brändåsen
 • Fjällnäs
 • Funäsdalen - Ljusnedal
 • Fåssjödal
 • Glöte
 • Hede
 • Hedeviken
 • Herrö
 • Linsell
 • Lillhärdal
 • Långå
 • Mittådalen
 • Norr-Veman
 • Skalspasset
 • Sveg
 • Vemdalen
 • Vemdalsskalet
 • Vemhån
 • Ytterberg
 • Ytterhogdal
 • Älvros
 • Överberg
 • Överhogdal