Ändrad inkomstuppgift för beräkning av förskole-/fritidshemsavgift

Här ändrar du dina inkomstuppgifter för beräkning av förskol- och fritidshemsavgift.

E-tjänst: Ändra inkomstuppgift för beräkning av förskole- eller fritidshemsavgift

Förutsättningar

Du måste ha någon form av e-legitimation för att kunna använda denna e-tjänst.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID eller Telia/Nordea)
  • Inkomstuppgifter för dig och din partner

Du kan via denna länk läsa om vad som räknas som avgiftsgrundande inkomster.

Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Du kan antingen göra det direkt via denna e-tjänst eller genom att fylla i och skicka in en blankett. (Observera att du inte kan lämna din inkomstuppgift i denna e-tjänst om ditt barn har sin placering på en fristående förskola.)

Om inkomstuppgift uteblir debiteras högsta avgift enligt gällande maxtaxa.

Vid gemensam vårdnad - där föräldrarna bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda föräldrarna har behov av förskole-/fritidsplats - ska båda föräldrarna vara innehavare av förskole-/fritidsplatsen. Anledningen till två platsinnehavare är att föräldrarna som regel har olika behov av förskole-/fritidsplats och olika inkomster. Förskole-/fritidsplatsavgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Föräldrarna kommer att få varsin faktura.

Om en vårdnadshavare säger upp sin del av förskole-/fritidsplats betalar den andra vårdnadshavaren hela förskole-/fritidsplatsavgiften

Observera att båda vårdnadshavarna måste signera i denna e-tjänst.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.