Ansöka om barnomsorg - inom samhällsviktig verksamhet

Ansökan av barnomsorg för dig som har ett bekräftat yrke inom samhällsviktig sektor.

E-tjänst: Ansökan om barnomsorg - inom samhällsviktig verksamhet

Innan du ansöker

Det är din arbetsgivare/uppdragsgivare som bedömer om företaget/organisationen du arbetar i bedriver samhällsviktig verksamhet. Arbetsgivaren/uppdragsgivaren tar också ställning till vilka arbetstagare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet.

Eftersom en eventuell stängning har till syfte att minska smittspridning ska så få barn som möjligt vara i förskola eller på fritids. Därför erbjuds plats endast till barn där

 • båda vårdnadshavarna har samhällsviktig tjänst och ingen närstående kan ta hand om barnet/barnen
  (det räcker då om en part ansöker)
 • ensam vårdnadshavare som har samhällsviktig tjänst och ingen närstående som kan ta hand om barnet/barnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en lista med exempel på sektorer som är samhällsviktiga. På MSB:s hemsida finns exempel på verksamheter och arbeten inom varje sektor, och även stödfunktioner till samhällsviktiga verksamheter.

Samhällsviktiga sektorer

 1. Energiförsörjning
 2. Finansiella tjänster
 3. Handel och industri
 4. Hälso- och sjukvård samt omsorg
 5. Information och kommunikation
 6. Kommunalteknisk försörjning
 7. Livsmedel
 8. Militärt försvar
 9. Offentlig förvaltning
 10. Skydd och säkerhet
 11. Socialförsäkringar
 12. Transporter

Vilka yrken omfattas?

Det finns i dagsläget ingen detaljerad lista på vilka yrken och/eller funktioner som skulle komma omfattas. En bedömning kommer att behöva göras, där de som har störst behov utifrån ett samhällsperspektiv kommer att prioriteras.