Ansökan om barnomsorg

I denna e-tjänst ansöker du om plats i förskola och/eller fritidshem.

E-tjänst: Ansöka om barnomsorg

Förutsättningar

Du måste göra en ansökan för varje barn du söker för och du kan ansöka innan ditt barn har fyllt ett år. Plats erhålls dock först från det barnet fyller ett år.

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande för att kunna genomföra en ansökan.

  • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID eller Telia/Nordea)
  • Uppgift om medsökande (sysselsättning, e-postadress)
  • Typ av omsorg (förskola eller fritidshem)
  • Placering (plats, datum)
  • Inkomstuppgifter för dig och den medsökande

Inkomster

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomster.

Barnomsorgstaxan gäller för ensamstående och gifta föräldrar. Som gifta jämställs i avgiftshänseende sammanboende med gemensamt hushåll oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Föräldrar är skyldig att lämna uppgift om sammanboendes ekonomiska förhållanden som underlag för avgiftssättningen.

Samtliga inkomster anges per månad.

Lämnas inte begärda inkomstuppgifter debiteras högsta avgift enligt gällande taxa.

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Inom fem (5) arbetsdagar skickas information som du hämtar via "Mina sidor". Du får en notifiering om att informationen har kommit in på "Mina sidor" via e-post och SMS om du valt detta.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.