Uppsägning av barnomsorgsplats

Här kan du säga upp din barnomsorgsplats i förskola och/eller fritidshem.

När du klickar på knappen kommer du till vår inloggningssida i SchoolSoft.

Säga upp barnomsorgsplats

Uppsägningstiden är 2 månader från det att din begäran inkommit till Bergs kommun. Du har rätt att använda din plats till uppsägningens slut.

Fakturering sker i sedvanlig ordning.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation för sökande (BankID, mobilt BankID eller Telia/Nordea)