Uppsägning av barnomsorgsplats

Här kan du säga upp din barnomsorgsplats i förskola och/eller fritidshem.

När du klickar på knappen kommer du till vår inloggningssida i SchoolSoft.

Säga upp barnomsorgsplats

Uppsägningstiden är 2 månader från det att din begäran inkommit till Bergs kommun och det är först när båda parter har signerat som ärendet skickas in till Bergs kommun.

Du har rätt att använda din plats till sista vistelsedag.

Fakturering sker i sedvanlig ordning under uppsägningsperioden.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation för sökande och medsökande (BankID, mobilt BankID eller Telia/Nordea)