Ändra fakturaadress för vatten och renhållning

Du måste själv anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker med automatik genom exempelvis folkbokföringen.

E-tjänst: Ändra fakturaadress för vatten och renhållning

Adressändring gör du om du exempelvis byter efternamn eller flyttar. Om ni är fler delägare till en fastighet och vill ändra vem fakturan ska gå till gör ni också en adressändring.

Alla delägare är solidariskt betalningsansvariga för de kostnader avseende vatten och renhållning som uppkommer på fastigheten, men vi kan skicka fakturan till den ni väljer.

Vill du att fakturor gällande ett dödsbo ska gå till en tillfällig adress kan vi lägga in en c/o-adress.

Gäller det ett ägarbyte använd e-tjänsten Anmäla ägarbyte för vatten- och avfallsabonnemang Länk till annan webbplats.