Anmäla ny eller ändring av hälsoskyddsverksamhet

Med e-tjänsten kan du anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller meddela förändringar i en befintlig hälsoskyddsverksamhet.

E-tjänst: Anmäla ny eller ändring av hälsoskyddsverksamhet

En anmälningspliktig verksamhet får startas tidigast sex veckor efter det att en anmälan har lämnats in till oss, om vi inte meddelar något annat.

Vad gäller när en ny verksamhetsutövare tar över en befintlig verksamhet som utför hygienisk behandling med skärande och stickande verktyg?

Om det är samma typ av behandlingar som utförs utan att någon ny behandling tillförs till verksamheten, så ska den nya verksamhetsutövaren meddela oss, om att det är en ny verksamhetsutövare men verksamheten är oförändrad och allt fortsätter enligt tidigare anmälan.

Om ägarbytet innebär förändringar i verksamheten med nya behandlingar eller förändringar i lokalen eller nya lokaler, så ska en nya anmälan göras. Är du osäker på vad som gäller för dig kan du kontakta miljö- och byggavdelningen.

Det är inte anmälningspliktigt att bygga ut en verksamhet eller att sätta upp baracker eller liknande men notera dock att det kan krävas bygglov.

Vi tar ut en avgift för handläggning av din anmälan enligt fastställd taxa.

E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation, och klicka på "Logga in" för att fortsätta.

Önskar du lämna kompletterande information i ett befintligt ärende ska du använda e-tjänsten för komplettering.

Uppgifter att ha till hands

BankID

För att använda vår e-tjänst loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Mina ärenden längst upp på sidan.

Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med ditt personliga bank-ID för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.