Anmäla ägarbyte vatten- och avfallsabonnemang

Här kan du anmäla överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare.

E-tjänst: anmäla ägarbyte vatten- och avfallsabonnemang

Här kan du anmäla överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare.

Du står kvar som betalningsansvarig tills du har meddelat kommunen att du har flyttat. Du måste själv anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker med automatik genom exempelvis folkbokföringen.