Anmäla kompostering av matavfall

Här kan du anmäla till Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd att du vill ha egen kompostering av matavfall, inklusive Bokashi-kompostering. Anmälan måste göras enligt: kap 5 §15 i Avfallsförordning (2020:614).

E-tjänst: Anmäla kompostering av matavfall

Förutsättningar

För att få kompostera matavfall behöver du ha en isolerad och skadedjurssäker kompostbehållare. Du måste också sköta komposten på ett sådant sätt att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Du ska ha tillräckligt utrymme på fastigheten för att kunna ta hand om det färdigkomposterade materialet på ett miljöriktigt sätt.

  • Du har tillstånd av fastighetsägaren om du ej själv äger fastigheten.
  • Komposten ska placeras minst 5 meter från fastighetsgränsen
  • Anläggningen ska anordnas och skötas i enlighet med tillverkarens anvisningar
  • Komposten ska vara skadedjurssäker
  • Anläggningen ska skötas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår
  • Anmälan är personlig och knuten till fastigheten. Om förhållandena ändras ska du meddela kommunen.
  • Den kompost som bildas ska användas på fastigheten

Uppgifter att ha tillhands

Bank-ID

Du måste ha E-legitimation eller BankID för att kunna använda e-tjänsten. Ska du söka för ett företag kommer du fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med ditt personliga bank-ID för att för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.