Anmälan om ägarbyte för vatten- och avfallsabonnemang

Här kan du anmäla överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare.

E-tjänst: Vatten- och avfallsabonnemang - anmälan om ägarbyte

Här kan du anmäla överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare.

Om kommunen inte får veta att du flyttat står du kvar som betalningsansvarig på din gamla adress. Tänk på att alltid anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker med automatik genom exempelvis folkbokföringen.