Ansöka om bygglov, förhandsbesked samt anmäla byggåtgärd

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked samt anmäla byggåtgärd

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

Om fastigheten inte är inom område för kommunalt vatten och avlopp och ett avlopp ska anläggas så är det bäst om det ansöks om enskilt avlopp först. Detta kan göras via denna e-tjänst Öppnas i nytt fönster..

Uppgifter att ha till hands

BankID

När du använder vår e-tjänst för att söka bygglov och andra åtgärder loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare. Det gör du genom att gå in på Mina ärenden längst upp på sidan.

Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med ditt personliga bank-ID för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende.

Fastighetsbeteckning

När du lämnar in ett ärende till oss så behöver vi veta fastighetsbeteckningen där du ska göra din åtgärd.

Information om det du vill göra

För att vi ska kunna hantera ärendet du skickar in behöver vi information från dig. Beroende på den åtgärd du vill göra begär vi in olika uppgifter. Det kan handla som ytor, färgsättning eller andra uppgifter som är relevanta för åtgärden.

Ritningar

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du bifoga ritningar och handlingar här i e-tjänsten. Ritningarna du bifogar ska vara fackmannamässigt utförda. Vi har tagit fram exempelritningar och handlingar som du kan ta hjälp av för att se vad din ansökan ska innehålla.
E-tjänsten kommer att hjälpa dig på vägen med vilka handlingar du ska lämna in beroende på vilken åtgärd du vill göra.

Riktlinjer för god bebyggd miljö i Bergs och Härjedalens kommuner

Riktlinjerna är ett förtydligande av de styrande handlingar samt politiska ställningstaganden som är underlag för nämndens bedömning i olika plan- och bygglovsrelaterade frågor.

Riktlinjer för god bebyggd miljö i Bergs och Härjedalens kommuner Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Ansökan tas emot av miljö- och byggavdelningen och blir fördelad till en handläggare. Vi kommer att kontakta dig på den e-postadress du har angett under tiden vi handlägger ditt ärende.