Ansöka om slutbesked byggärenden

Har du byggt klart? Då är det dags för dig att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

E-tjänst: Ansöka om slutbesked

Förutsättningar

I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in när du lämnar in din ansökan om slutbesked.

Uppgifter att ha till hands

Bank-ID

För att lämna in dina handlingar loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Mina ärenden” längst upp på sidan.

Är du redan inloggad, tryck Nästa.

Vad händer när du har skickat in ansökan om slutbesked?

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnat in och då göra bedömningen om vi kan medge slutbesked och om byggnaden eller byggnadsdelen kan börja användas. Om vi saknar något för slutbesked kommer vi att höra av oss till dig.