Ansöka om tekniskt samråd

Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked. Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter att bygglovsbeslutet kungjordes innan ett startbesked kan ges.

E-tjänst: Ansöka om tekniskt samråd