Beställa kart- och mättjänster

Beställning av nybyggnadskarta, utdrag ur baskarta, gränsutvisning.

E-tjänst: Beställa kart- och mättjänster

Förutsättningar

Du kan beställa följande:

  • Nybyggnadskarta
  • Utdrag ur baskarta (primärkarta)
  • Gränsutvisning
  • Övriga mätuppdrag

Fastighetsbeteckning

När du gör en beställning måste du ange en fastighetsbeteckning där åtgärden ska utföras.

Lägeskontroll och Utsättning

Lägeskontroll och utsättning kan inte beställas via e-tjänsten. För att beställa en lägeskontroll eller utsättning kontaktar du mailadressen kartor@berg.se

Logga in

För att använda vår e-tjänst för att beställa nybyggnadskarta och mättjänster loggar du in med e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Mina ärenden längst upp på sidan.

Ska du beställa för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets/föreningens uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets/föreningens ärende.