Följ och komplettera dina miljöärenden

Här kan du följa och komplettera dina miljöärenden.

E-tjänst: Följ och komplettera dina miljöärenden

Förutsättningar

  • För att kunna följa ärenden måste du vara registrerad med ditt personnummer som en part i ärendet hos kommunen antingen som privatperson eller som företagsombud
  • Pågående ärenden visar både ärenden utan beslut och med beslut
  • Händelser som är nyare än 3 månader markeras med "!"
  • Avslutade ärenden visar alla avslutade ärenden

Uppgifter att ha tillhands

Bank-ID

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten.

Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.