Komplettera ditt pågående byggärende

Här kan du komplettera ditt pågående byggärende

E-tjänst: Komplettera ditt pågående bygglovsärende

Information till dig som ska komplettera ditt bygglovsärende

I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende. Om du fått en kompletteringsbegäran står det i den vilka handlingar du ska komplettera med.

Du kan bli tvungen att komplettera handlingar

Bygglovsavdelningen kan be dig att komplettera med fler handlingar och eller revidera redan bifogade handlingar. Det är handläggaren som avgör vilka handlingar som krävs och vad dessa ska innehålla för att vara korrekta underlag inför beslut.

Uppgifter att ha tillhands

Bank-ID

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.