Lämna svar vid grannehöranden

Här kan du som privatperson eller företag lämna svar vid grannehöranden i byggärenden.

E-tjänst: Lämna svar vid grannehöranden

Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan?

Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Förutsättningar

Vi har skickat ut en fråga till dig eftersom att åtgärden som din granne vill göra antingen strider mot gällande detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område. När du loggar in finns grannehörandet vi har skickat ut till dig tillsammans med tillhörande handlingar tillgängligt.

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

När alla svar har kommit in och tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för just den fastigheten. Handläggaren kommer då att göra ett ställningstagande om det går att bevilja bygglov i ärendet eller inte.