Lämna uppgifter om livsmedelsverksamhet i Bergs och Härjedalens kommuner

Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

E-tjänst: Omklassning av livsmedelsanläggning

Uppgifter att ha tillhands

Bank-ID

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.