Registrera ny eller anmäla ändring av livsmedelsanläggning

Här kan du registrera en ny och anmäla ev. ändringar i en befintlig verksamhet med livsmedelshantering. Tänk på att göra din registrering / anmälan i god tid. Du måste skicka in uppgifterna senast två veckor innan du planerat att starta verksamheten.

E-tjänst: Registrera ny eller ändring av livsmedelsanläggning

Uppgifter att ha tillhands

Bank-ID

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Offentlighet

Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.