Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

Här kan du som sökande, medsökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden.

E-tjänst: Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden.

Förutsättningar

Du har fått ett meddelande av oss att du har fått ett beslut i ditt ärende. Här kan du ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet.

Vad händer när du har tagit del av beslutet?

Du kan meddela oss via e-tjänsten att du har tagit del av beslutet. Det innebär att vi enklare kan göra bedömningen när ett ärende vinner laga kraft.