Begära ersättning som förtroendevald

Här begär du som förtroendevald ersättning för sammanträden och förrättningar som du har deltagit på.

Förutsättningar

Här begär du som förtroendevald ersättning för sammanträden och förrättningar som du har deltagit på. Om du har varit på ett sammanträde eller en förrättning som inte är i kommunens regi behöver du även skicka in ett intyg som styrker ditt deltagande, exempelvis en kallelse eller ett intyg från ordföranden.

E-tjänsten utgår från Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bergs kommun som antogs av kommunfullmäktige 2022-11-24. Du hittar Arvodesreglementet via denna länk. Pdf, 338.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I e-tjänsten kan du även begära timarvode för uppdrag som röstmottagare eller inom valnämnden.

Du kan när som helst välja att spara din begäran om ersättning och fortsätta vid ett annat tillfälle.

Läs mer i handboken för e-tjänsten Begära ersättning som förtroendevald. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande för att kunna genomföra en begäran.

  • E-legitimation för sökande (Bank-ID, mobilt Bank-ID eller Telia/Nordea)
  • Vilken typ av sammanträde/förrättning du söker ersättning för
  • Eventuella kostnader du har haft i samband sammanträde/förrättning
  • Intyg i det fall du har varit på ett sammanträde eller en förrättning som inte är i kommunens regi
  • Intyg om förlorad arbetsinkomst (om du begär ersättning för det)

Vad händer sedan

När du har skickat in dina uppgifter kommer demokratistöd och HR att granska dessa uppgifter. Om något saknas så kontaktar vi dig via meddelanden i e-tjänsten och begär en komplettering. Om din begäran om arvode är komplett går den vidare till utbetalning efter granskning.

Mina sidor

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden, skicka och ta emot meddelande från din handläggare.