Fråga till kommunfullmäktige - Allmänhetens frågestund

Du som är folkbokförd är varmt välkommen att ställa frågor till kommunfullmäktige. Använd gärna e-tjänsten på den här sidan när du vill ställa din fråga.

På kommunfullmäktiges sammanträden finns i regel en mötespunkt som heter Allmänhetens frågestund. Där har du möjlighet att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, ordföranden
och vice ordföranden i kommunens nämnder och styrelser, bolag och stiftelser samt till
kommunens revisorer och tjänstepersoner.

Din fråga ska vara skriftlig

Du behöver lämna in din fråga skriftligen till kommunen senast två arbetsdagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Använd gärna e-tjänsten här ovan när du skickar in din fråga. Du kan också mejla den till bergs.kommun@berg.se

Vi svarar på din fråga på kommunfullmäktiges sammanträde. Vissa frågor behöver mer tid för att vi ska kunna svara dig, därför kan vi ibland besvara den på nästa sammanträde istället.

Ibland är det flera personer som ska ha svar på sina frågor, och vi fördelar den avsatta tiden - 45 minuter - så jämt det går mellan de olika frågorna.

Är du osäker på om din fråga hör hemma på kommunfullmäktiges sammanträden är du alltid kontakta oss innan du skickar in din fråga via epost: bergs.kommun@berg.se eller på telefon 0687-161 00.

Kommunfullmäktige vill att du som ställer frågan är med på sammanträdet, och om du inte har möjlighet att delta kan kommunfullmäktige välja att svara på frågan under ett kommande sammanträde istället.

Alla kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och kan komma att spelas in samt sändas ut i radio.

Mer information om Allmänhetens frågestund finns i kommunfullmäktiges arbetsordning. Länk till annan webbplats.