Lämna synpunkter

I vår e-tjänst Lämna synpunkter kan du lämna synpunkter, klagomål eller beröm gällande kommunens service.

Vill du komma med förslag på förbättringar i vår verksamhet, skälla på oss eller kanske till och med berömma oss? Vi vill alltid veta vad du tycker om den service vi ger i vardagen.

Använd dig gärna av e-tjänsten på den här sidan. När du använder e-tjänsten når all information vi behöver för att kunna hantera ditt förslag eller din synpunkt fram till oss på bästa sätt. Verksamhetens chef kommer att återkomma med svar till dig så fort som möjligt, om du har meddelat att du vill få återkoppling.

När du berättar för oss att vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt eller ger oss förslag på hur vi kan förbättra oss kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vill du överklaga ett myndighetsbeslut ska du istället skicka din överklagan till Förvaltningsrätten i Härnösand

Vad händer sedan

Vi tar hand om din synpunkt och skickar den vidare till den förvaltning eller verksamhet som ansvarar för frågan.

Får jag svar?

Ja, du får svar när du har lämnat namn, adress och telefon eller e-post tillsammans med din synpunkt. Vill du vara anonym får du inget svar, men din synpunkt tas emot och handläggs på samma sätt som om du lämnat kontaktuppgifter.

Offentlighet

När du skickar en synpunkt till oss registreras ditt ärende som en allmän handling i Bergs kommun. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Överklaga myndighetsbeslut

Vill du överklaga ett myndighetsbeslut? Det gör du genom att skicka din överklagan till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Överklaga myndighetsbeslut