Samordning av frivilliga initiativ för flyktingar från Ukraina

Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser för flyktingar från Ukraina.

Förutsättningar

Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina. Exempelvis om du har husrum, kläder, hygienartiklar, transporthjälp eller annat att erbjuda. Fyll i vilken typ av hjälp du har att erbjuda och dina kontaktuppgifter.

I dagsläget utgår ingen ersättning för olika insatser, engagemang eller husrum.

Om du kommer på ytterligare saker du kan bidra med gör du enkelt ett nytt ärende i e-tjänsten. Om du råkade fylla i något galet eller bara vill justera något i ditt ärende, kontakta Hussam Nashawi, Inflyttarsamordnare på 0687-16251.

Uppgifter att ha tillhands

  • Kontaktuppgifter
  • Information om vad du kan hjälpa till med

Vad händer sedan

Vi kontaktar dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.