Anmäla om ölförsäljning

Här gör du anmälan om försäljning eller servering av folköl.

5 kap 5 §, 8 kap 8 § alkohollagen
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation (Mobilt bank-id eller bank-id på fil)
  • Uppgifter om innehavare, försäljningsställe

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.