Anmälan upphörande av servering

Här kan du göra en anmälan om att servering och/eller folkölsförsäljning upphör

Om du inte längre använder ditt serveringstillstånd, t ex för att du sålt eller lagt ner din verksamhet, ska det återkallas enligt alkohollagen 9 kap 18 §. Anmälan gör du här.

Uppgifter att ha tillhands

  • E-legitimation (Mobilt bank-id eller bank-id på fil)
  • Uppgifter om innehavare, försäljningsställe

Vad händer sedan

Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.