Företagslots

Företagslotsen hjälper dig som företagare i mötet med kommunens olika verksamheter. Vi kan ge dig vägledning och samordna dina kontakter inom kommunen. 

För dig som företagare så innebär det att du bara behöver en kontaktperson för att få hjälp och stöd i ärenden som kan omfatta flera kommunala verksamheter.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Samordning när det gäller frågor kring ditt ärende
  • Kartläggning av tillstånd för din verksamhet
  • Kontakter i kommunen
  • Tips om mark och lediga lokaler
  • Förslag på finansieringslösningar
  • Allmän rådgivning samt information om nyföretagande

Du som företagare är alltid välkommen att kontakta Företagslotsen hos oss på näringslivskontoret.

För dig som redan har inarbetade kontakter så kan du naturligtvis fortsätta att använda dessa.

Företagslots för kommunala tillstånd

Ska du etablera eller utveckla en verksamhet? Behöver du få kontakt med olika funktioner inom kommunen? Då kan det vara aktuellt med ett lotsmöte. Vid ett lotsmöte får du möjlighet att träffa och skapa kontakt med flera olika funktioner inom kommunen på samma gång.

I vår Tillståndsguide hittar du aktuella tillstånd för dig som företagare.